Bach Bloesems

Alle 38 Bachbloesems in beeld

Wat is Bach bloesem therapie?

Dr Edward Bach (1886 - 1936) ontdekte met zijn enorme fijngevoeligheid de uitwerking van een aantal bloesems van planten en bomen. Zijn wens was om een geneeswijze te ontwikkelen die voor iedereen veilig te gebruiken zou zijn. Eenvoudiger dan homeopathie en ook werkzaam op de psyche.

Werking:

De remedies werken in op gedrag, gemoedstoestanden, emoties en karaktereigenschappen die net als alles ook een positieve en een negatieve kant kennen. Wanneer een disbalans ontstaat, dier zit niet lekker in z'n vel of slaat door naar een extreem gedrag etc., ondersteunt de bijbehorende Bach remedie het dier om weer terug in balans te komen.

Bach druppels onderdrukken gedrag niet zoals valium of antidepressiva. Wanneer het dier na behandeling met Bach Remedies een goede periode heeft maar later toch weer terugvalt in het ongewenste gedrag, is er altijd een reden waarom het dier weer opnieuw uit balans is geraakt. Het is daarom belangrijk om niet alleen Bach druppels te geven maar ook te kijken naar de omgevingsfactoren.

Tevens kijk ik naar het individu als geheel.
Dier wie ben je? Waarom doe je dit? 

Waarom is het dier in 1e instantie in disbalans gekomen en wat kan er worden veranderd om dit in de toekomst te 

"Behandel de zieke, niet de ziekte" was het motto van Dr. Edward Bach 🌿Agrimony

Agrimonia eupatoria - Agrimony

Blijf bij uzelf / Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

In Onbalans
Zorgen achter een vrolijk masker verbergen, confrontaties uit de weg gaan, afleiding zoeken in gezelschap of verslavingen, overgevoelig voor disharmonie.

In Balans
Echt optimisme en uiten van ware gevoelens met min- en pluspunten.

Agrimony dieren zijn goedmoedige, opgewekte dieren die het graag iedereen naar de zin maken. In situaties met een nare sfeer maken zij zich uit de voeten als ze dat kunnen. Als ze dat niet kunnen zullen ze proberen zich aan de situatie te onttrekken of juist de boel gaan sussen om de harmonie terug te laten keren. Deze dieren kunnen niet tegen disharmonie.

Ze zijn zo fijn in de omgang zijn en doen er alles aan zullen om niets te laten merken van hun innerlijke spanning. Dat maakt het moeilijk om de onbalans in deze dieren te ontdekken. 

Want is het dier echt blij en tevreden? Of is het een Agrimony disbalans?


Kenmerken van een Agrimony onbalans

Opgewekt, vriendelijk, goedmoedig, bereidwillig en werklustig.
Niet heel initiatiefrijk.

Grote behoefte aan harmonie.Kan niet tegen disharmonie.

Negeert negatieve situaties en fysieke pijn, doet alsof het niet bestaat.
Gaat weg van een nare situatie/sfeer als het dier de kans krijgt.
Uit innerlijke spanning niet en blijft vriendelijk.


Kan niet goed tegen drukte of lawaai, kan dan schrikachtig zijn en moeite hebben met concentreren.
Stelt naasten (dier of mens) gerust.
Doen stapje terug of brengen offers voor de goede, lieve, vrede.
Innerlijke spanningen uiten zich uiteindelijk fysiek.
Verslavingsgevoelig, kan zich uiten in stereotypie gedrag.

Aspen Ratelpopulier Esp - Populus tremula 

Angst / Zorgen overwinnen

In Onbalans

Onverklaarbare angst, naar voorgevoel, zorgen zonder aanwijsbare reden.

In Balans
Zelfvertrouwen en openheid, gevoel van veiligheid.

Aspen dieren zijn hele gevoelige dieren. Ze pakken met hun gevoelige zintuigen veel meer impulsen op uit hun omgeving dan andere dieren. Sommige dieren kunnen die impulsen niet goed verwerken waardoor ze express schrikken of uitvallen om de energie te lozen.

Deze dieren hebben een dun schilletje en zijn vaak angstig voor dingen die we niet kunnen aanwijzen. Dingen die er niet lijken te zijn. Ze zijn makkelijk uit balans en slecht geaard. De angst is niet structureel. Het kan dat het dier een keer schrikt van iets, de twee keer daarna nergens last van heeft en er dan ineens weer van schrikt.

Kenmerken van een Aspen onbalans

Zeer gevoelig.
Krijgen veel prikkels binnen.
Angstig en schrikkerig zonder aanwijsbare reden.
Schrikken in slaap.
Angst bijters.


Schrikkerig door teveel onverwerkte impulsen.
Houd niet van veranderingen, liefst vaste structuur.
Ene keer wel bang voor iets, andere keer weer niet.
Straf maakt het erger.
Gevoelig bij aanraking, borstelen en aaien. Kunnen hier heftig op reageren.


Gevoelig voor sfeer.
Slecht geaard.
Makkelijk uit balans.
Het gedrag van deze dieren is geen ondeugend gedrag. Straffen maakt het probleem erger omdat de spanning dan alleen maar toeneemt. 

Een rustige omgeving, het dier met rust laten, structuur en vaste rituelen in de dagelijkse dingen helpen.

Beech
Beuk - Fagus Sylvatica 


Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen.

In Balans
Verdraagzaam en tolerant, begrip voor het anders zijn van anderen.

Dieren met een Beech onbalans zijn vaak onverdraagzaam en intolerant. Ze corrigeren anderen voor hun 'domme' fouten. Zowel mens als dier en dat kan met hevig verzet en agressief gedrag gepaard gaan.

Hun afstandelijke, hooghartige en arrogante houding komt voort uit het verharden van hun hart. Vaak door omstandigheden uit hun verleden hebben zij zich afgesloten van hun gevoel om zichzelf te beschermen. 

Als een Beech-dier je toelaat en je maakt een klein 'foutje' trekt hij zich direct weer terug. Deze dieren kunnen je zelfvertrouwen ondermijnen en vragen van je dat je goed bij jezelf blijft en duidelijk, respectvol en intelligent handelt. Als je een machtsstrijd aangaat of emotioneel reageert zullen ze je daarop afrekenen.

Kenmerken van een Beech onbalans

Zitten andere dieren op hun kop
Corrigeren anderen dieren en mensen, bemoeien zich met anderen die 'fouten' maken (in hun ogen dus).
Agressief, trots, hooghartig gedrag
Corrigeren, vervelen of sluiten zich compleet af als je bij hun verzorging er niet bij bent met je aandacht.
Hevig verzet bij onterechte correctie, onredelijke acties (te snel iets nieuws vragen of onduidelijk zijn en wel een goede reactie van je dier eisen) tijdens de training / werk.
Agressief of corrigerend bij respectloos gedrag.
Domme acties en gedrag wordt gestraft.
Werkwillig met een gelijkwaardige partner.

Centaury
Duizendguldenkruid - Centaurium umbellatum 


Blijf bij uzelf / Overgevoeligheid voor invloeden en ideeen

In Onbalans
Gebrek aan wilskracht, kan geen nee zeggen en wil iedereen behagen. Zorgen voor anderen ten koste van jezelf.

In Balans
Vermogen om voor zichzelf op te komen, assertief en bewust vrijgevig.

Dieren in een Centaury onbalans moeten regen zichzelf beschermd worden. Deze dieren laten zich misbruiken en op de kop zitten zonder in verzet te komen. Ze geven hun grenzen niet aan, in extreme gevallen zelfs niet in levensbedreigende situaties. 

Deze dieren zijn heel lief en maken het iedereen graag naar de zin. Dat lijkt een ideale manegepony en kinderhond. Maar omdat ze geen grenzen aangeven gaan ze zover dat het ten koste van zichzelf gaat.

De kenmerken van een Centaury dier

Weinig initiatief
Weinig wilskracht
Geen eigen wil
Geeft geen grenzen aan
Slaaf
Zeer meegaand
Loopt zich letterlijk dood voor je
Laten zich misbruiken en mishandelen
Snel moe en lusteloos.

Cerato 

loodkruid - Ceratostigma willmottiana 

Onzekerheid / Ken uzelf

In Onbalans

Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

In Balans

Vertrouwen in eigen inzicht en intuïtie, zelfvertrouwen.

Dieren met een Cerato onbalans zijn onzeker. 

Het zijn meelopers die hun soortgenoten nadoen en zelden zelf initiatief tonen. Deze dieren vragen veel aandacht. Ze vragen constant bevestiging, "doe ik het goed?", "is dit wat je wilt?". Door hun gedrag lijken het vaak hele domme dieren maar dat zijn het niet. Het is hun onzekerheid die ze besluiteloos maakt.

Door hun onzekerheid zijn deze dieren heel gevoelig voor kritiek. Laten merken dat je ze dom vind of ze uitlachen vinden ze echt vreselijk en maakt het probleem erger. 

Wanneer je ze niet je volledige aandacht geeft als je met hen bezig bent kunnen ze het gevoel krijgen dat ze niet de moeite waard zijn. Bewuste aandacht en stap-voor-stap werken aan hun zelfvertrouwen hebben ze nodig.

Kenmerken van een Cerato dier

Meeloper.

Vraagt veel aandacht en bevestiging. Maakt vaak domme indruk maar is niet dom. Plakt aan je vast, kijkt constant om.

Onrustig, maakt geen keuze. Puppy of veulen gedrag.

Kopiëren gedrag van soortgenoten ook al is het gedrag niet iets wat bij hun past. Heel gevoelig voor kritiek, uitlachen en standjes.

Cherry Plum 

Kerspruim - Prunus cerasifera


Angst / Zorgen overwinnen

In Onbalans

Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten, opwellingen, vertwijfeling, woede.

In Balans

Heldere geest, zelfcontrole, openheid en innerlijk ontspannen.

Dieren met een Cherry Plum onbalans bouwen spanning op en kunnen deze moeilijk loslaten. De spanning komt voort uit conflicten en angsten in zichzelf. Wanneer de spanning te groot is geworden kan het dier uitvallen of uitbarsten. Dat kan zo oncontroleerbaar en extreem zijn dat het beangstigend en onveilig voor het dier voelt.
Deze dieren zijn onvoorspelbaar en niet geschikt voor kinderen.
De oorzaak van de spanning moet worden uitgezocht en opgelost.

 

Kenmerken van een Cherry Plum onbalans

Bouwen spanning op en hebben een ontploffing nodig om te ontladen.

Ene keer angstig voor iets, andere keer niet (afhankelijk van de inmiddels opgebouwde spanning).

Irreële angsten.Agressief / uitvallen zonder waarschuwing. Ontploffen en schrikken.Onvoorspelbaar. 

Plotseling irrationeel gedrag. Spanning opbouwen door angst voor eigen uitbarstingen. Na uitval of ontploffing erg onder de indruk, trillen, angstig.

Chestnut Bud
Paardekastanjeknop - Aesculus hippocastanum 

 

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

In Onbalans
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde vergissingen / fouten.

In Balans
Wijsheid door evaluatie en integratie van eigen ervaringen.

Een dier met een Chestnut bud onbalans lijkt hardleers. De informatie komt niet aan en wordt niet verwerkt waardoor het dier steeds weer dezelfde 'fouten' maakt of hetzelfde gedrag vertoont. Het dier blijft hangen in zijn ontwikkeling.

Het gaat zowel om gedrag wat je tevergeefs corrigeert als om leren van eigen fouten waardoor het dier steeds weer met het schrikdraad in aanraking komt bij het knabbelen aan grassprietjes aan de andere kant.

Al lijkt het op vrolijk pubergedrag, het is geen onwil. De informatie komt echt niet aan in zijn systeem.

Kenmerken van een Chestnut Bud dier

Hond springt steeds enthousiast op de bank terwijl je hem al zo vaak hebt duidelijk gemaakt dat het niet mag. 

Enthousiast, levenslustig dier.

Hardleers, ongehoorzaam.

Moet leren om te leren, in het moment te blijven.
Blijft hangen in ontwikkeling.
Maakt steeds weer dezelfde fouten.


De ezel stoot zich keer op keer aan dezelfde steen.
Is geen onwil.

Chicory
Wilde Chicorei - Chichorium intybus 

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderenIn Onbalans
Bezitterig, betuttelend, verplichtend geven om te krijgen, jaloers, opdringerig, claimend.

In Balans
Onbaatzuchtige, hartelijke liefdevolle zorg met ruimte voor anderen.

Een dier in een Chicory onbalans kan heel lief een aanhankelijk zijn zolang ze de aandacht hebben en alles naar wens gaat. Maar dat kan zomaar omslaan naar opdringerig gedrag. Aandacht eisend, jaloers en bezitterig.

Ze horen erbij en dat zul je weten. Ze bemoeien zich overal mee. Wanneer zij niet de gewenste aandacht en behandeling krijgen gaat de trukendoos open en als het niet op een positieve manier werkt, claimen zij op een negatieve manier aandacht. 

Onthoudt dat het een onbalans is en dat het dier ook niet gelukkig is in deze onbalans. Blijf redelijk en rechtvaardig en probeer om niet vanuit emotie te reageren.

Kenmerken van een Chicory dier

Lief en aanhankelijk als alles naar wens gaat.
Veeleisend in de samenwerking (ze doen niets voor niets).

Claimend en opdringerig.
Vraagt zowel positieve als negatieve aandacht.

Bemoeit zich overal mee.
Nadrukkelijk aanwezig.
Jaloers en bezitterig naar zowel mens, als soortgenoot als speeltjes en voer.

Clematis

Clematis Vitalba - Bosrank

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

In Onbalans

Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, afwezig zijn.

In Balans 

In het hier en nu zijn, beter geaard, beide voeten op de grond, expressie van talent.

Dieren met een Clematis onbalans zijn niet thuis in hun lijf. 

Ze zijn fysiek wel aanwezig maar geestelijk afwezig. Het is moeilijk om contact te maken en houden met deze dieren. 

Deze dieren onttrekken zich aan de wereld door te verdwijnen, te dromen, te slapen. Doordat ze afwezig zijn komen boodschappen vaak niet aan en lijken ze ongehoorzaam.

Een oorzaak kan zijn dat ze hebben geleerd geestelijk te vertrekken als ze dat fysiek niet konden om zo nare ervaringen niet bewust mee te hoeven maken.
Komt voor bij dieren die slecht gesocialiseerd zijn en daardoor hun omgeving niet trekken.


Kenmerken van een Clematis dier

Flegmatisch, sloom en slaperig. 

Dromerig, voor zich uit starend. Lijkt ongehoorzaam maar hoort je echt niet.

Vluchten in geestelijke afwezigheid. Lijkt ongeïnteresseerd.

Eenzaam en op zichzelf.

Gebrek aan aandacht en alertheid. 

Deze remedie is onderdeel van de Bach Rescue remedie.

Crab Apple

Appel - Malus Pumila 

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Schaamte, zelfafkeer, gevoel van lichamelijke of geestelijke onreinheid.

In Balans

Aanvaarding van zichzelf, tolerantie en alles in juiste proporties zien.

Dieren met een Crab Apple onbalans poetsen zichzelf overmatig, zelfs tot kale plekken of wonden toe. Het zijn dieren die pietluttig zijn. 

Ze willen niet met hun kont op een natte straat zitten of met hun pootjes door nat gras lopen. Wanneer hun voerbak niet fijn ruikt (vuil of juist schoonmaakmiddel) eten ze er niet uit. 

Ze kunnen kieskeurig zijn over hoe hun slaapplek eraan toe is. Deze dieren kunnen zich verliezen in details.

Ze kunnen slecht tegen wanorde en chaos.
De remedie is een reinigingsremedie en kan ook uitwendig worden gebruikt bij huidproblemen, of inwendig bij en na het gebruik van medicijnen.


Kenmerken van een Crab Apple dier

Hecht waarde aan orde en structuur.

Maakt zich heel druk om details en verliest totaal beeld uit het oog.

Kan heel druk zijn met zichzelf en zijn omgeving schoon en ordelijk houden.

Elm
Veldiep - Ulmus procera 

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans
Verstikkend gevoel dat de moeilijkheden je boven het hoofd groeien, vermoeidheid, overspanning. Tijdelijk gevoel van tekort schieten in het aankunnen van verantwoordelijkheid.

In Balans
Zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen efficiënte aanpak.

Elm dieren zijn krachtig en evenwichtig. Ze zijn werklustig en ze staan altijd voor je klaar. Ze doen hun werk of taak goed en graag. Dat doen ze niet voor iedereen, ze hebben wel een reden om voor hun mens of hun kudde / roedel te gaan. Ze dragen graag iets goed bij. Ze zijn je steun en toeverlaat met een sterk en positief karakter. 

Wanneer ze niet aan hun rust toekomen kan het teveel worden. Ze kunnen zich terugtrekken om bij te komen maar als je dat niet opmerkt of als ze daar de ruimte niet voor krijgen/hebben, raken ze uitgeput.

Ze worden dan vermoeid, onrustig en soms zelfs moedeloos. Ze hebben dan echt rust, ontspanning en hun ruimte nodig om weer tot zichzelf te komen. Het is belangrijk ze dan even van hun taak te verlossen.

Kenmerken van een Elm dier

Dieren die ineens onzeker worden terwijl ze dat normaal niet zijn.
Doen hun werk normaal goed en zelfstandig.
Staan er altijd en trekken zich nu terug.
Krachtig en evenwichtig en nu onrustig en moedeloos.
Vermoeidheid terwijl je gewend bent dat ze altijd klaar staan om aan de slag te gaan.
Misbruik van hun inzet leidt tot opbouw van verzet en weerstand.
Ze gaan voor een selectief groepje en niet voor alles en iedereen.

Gentiaan - Gentiana amarella - Gentian

Onzekerheid / Ken uzelf

In Onbalans

Pessimisme, terugval, ongeloof, twijfel, en verslagenheid,makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag, snel teleurgesteld.

In Balans

Vertrouwen, optimisme en doorzettingsvermogen.

Dieren met een Gentian onbalans komen niet snel voor. Als het voorkomt, zijn het dieren die langere tijd tegenslag of ziekte hebben gekend. 

Of dieren die langdurig in hun waarde zijn miskend. Je ziet het wel bij asiel dieren bijvoorbeeld of bij paarden die te lang als motorfiets zijn misbruikt.

Deze dieren raken snel ontmoedigd. Ze zijn moeilijk enthousiast te maken en bij de minste geringste tegenslag geven ze het alweer op. Ze zijn onzeker over de zin van dingen, geloven hier niet meer zo in.


Kenmerken van een Gentian dier

Snel ontmoedigd, geven snel op.

Mist de energie, het enthousiasme. Mat, glans is uit ogen verdwenen, doffere vacht. Moeilijk enthousiast te maken voor spelletje. Je moet ze echt overtuigen.

Vaak bij asieldieren, mishandelde dieren.

Onzeker, heeft het wel zin. Pessimistisch (voor zover je dat bij een dier kunt zien).

Gorse - GorseGaspeldoorn - Ulex europaeus 


Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte, hopeloos voelen, pessimisme, negatief beeld van het leven.

In Balans

Overtuiging, hoop, geloof en kracht.

Dieren met een Gorse onbalans hebben de hoop compleet opgegeven. 

Ze proberen niet meer om hun situatie te verbeteren, reageren niet of nauwelijks op aandacht of voer. Ze ervaren totaal geen levensvreugde meer. 

Ze zijn ook niet meer te motiveren.

Wanneer dit beeld ontstaat door behandeling van een langdurige ziekte is de vraag reëel of het niet beter is om het dier ook te laten gaan.

De Gorse onbalans kan ook ontstaan door het verlies van een dierbaar maatje of lang verblijf in een asiel. Denk ook aan dieren in een dierentuin of circus of aan dansende beren.

Deze dieren hebben zachtheid, liefde en alle steun nodig om hier weer uit te komen.


Kenmerken van een Gorse onbalans

Depressief en hoop op verbetering is volledig weg. 

Geen levensvreugde meer. 

Reageert niet of nauwelijks op voer, aandacht of een behandeling.

Asieldieren doen geen moeite meer om zich te presenteren. Moeilijk om contact mee te krijgen.

Laat met zich sollen, verzet zich niet meer.

Holly
Hulst - Ilex Aquifolium 

 Woede en Jaloezie 

In Onbalans

Haat, afgunst, argwaan, woede en jaloezie.

In Balans

Opent het hart, tolerant en liefdevol, vrijgevig en levenslustig.

Holly dieren zijn geen lieverdjes.

Tenminste op het moment dat ze in een onbalans zitten niet. Het hart is verhard en kil. 

De dieren hebben een kort lontje en kunnen echt agressief reageren. Wanneer je deze dieren liefdevol en zacht benadert kun je eerder een knauw verwachten dan dankbaarheid.

Ze hebben hier diep van binnen zeker wel behoefte aan. maar hun hart is verhard en ze kunnen daar nu niet mee omgaan.


Kenmerken van dieren in een Holly onbalans

Wraakzuchtig.
Afgunstig.
Angst voor tekort (aan o.a. voer, speelgoed en aandacht) en wil altijd meer.
Beschermend voor het bezit wat ze hebben vergaard.
Achterdochtig naar mens en dier, je komt vast iets afpakken.
Eisen veel ruimte op voor zichzelf.
Voernijd / broodnijd.
Ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken.
Paarden kunnen bijten als je tijdens hun poetsbeurt met iemand anders staat te praten of als er een ander dier aandacht vraagt (of dreigt te gaan vragen).
Honden vechten makkelijk om hun bezit of ruimte te verdedigen.
Chagrijnig en ontevreden.
Harmonie verstoorders.

Kunnen met voeren beter apart gezet worden voor hun eigen rust en die van hun omgeving.

Deze dieren zijn afgesloten van liefde en hebben hulp nodig om hun hartje weer te openen. In eerste instantie is het vaak nodig hun vertrouwen te winnen, door zekerheid en duidelijkheid te bieden.

In combinatie met de Holly remedie.

Heather-Struikheide - Calluna vulgaris 

Maak contact met anderen / Eenzaamheid

In Onbalans

Egocentrisch, hekel aan alleen zijn, kletskous.

In Balans

Onbaatzuchtig, luisterbereidheid en empathisch vermogen.

Dieren met een Heather onbalans zijn druk, opdringerig en nadrukkelijk aanwezig. 

Ze zijn afhankelijk van de aandacht van hun omgeving en doen er van alles voor om die te krijgen. Ze hebben een heel arsenaal aan positieve en negatieve trucjes en kunstjes die ze uit de kast trekken als de aandacht niet voldoende is. 

Deze dieren worden doodongelukkig van alleen zijn en dit kan ook echt geluidsoverlast, slopen en onzindelijkheid tot gevolg hebben. Straffen is zinloos.

Het dier is echt doodongelukkig en moet met ondersteuning van de remedie, leren om zichzelf te vermaken en het fijn te hebben met zichzelf. Dat kun je begeleiden in kleine stapjes.

Kenmerken van een Heather onbalans

Vaak te vroeg bij moeder weggehaald (wat te vroeg is verschilt per dier).

Kan echt niet tegen alleen zijn

Nadrukkelijk aanwezig, opdringerig.

Vraagt aandacht op positieve en negatieve manier.

Maakt niet werkelijk contact, er is geen echte interactie mogelijk.

Allemansvriend, iedereen is goed, als ze maar aandacht krijgen.

Volgt je overal, je struikelt er misschien zelfs regelmatig over.

Kan slopen, onzindelijk gedrag vertonen en zich herhaaldelijk laten horen.

Kleinzerig bij wondjes en pijn.

Honeysuckle Kamperfoelie - Lonicera caprifolium


Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

In Onbalans

Nostalgie, heimwee, spijt, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

In Balans

Leven in het heden, toekomstgericht met verleden als basis.

Dieren met een Honeysuckle onbalans zijn verdrietig en afwezig, ze hebben heimwee naar een maatje of een fijn thuis uit het verleden.
Ze kunnen zich niet goed aanpassen naar de nieuwe situatie en blijven hangen in het verleden. 

Dit komt voor bij dieren die bijvoorbeeld hun mens of een maatje zijn verloren, jonge dieren die bij hun moeder zijn weggehaald of bij de betreffende moeders. 

Ook een fijne remedie bij dieren die herplaatst zijn (of zullen worden). Het kunnen ook dieren zijn die in een trauma/angst uit het verleden blijven hangen.

Kenmerken van een Honeysuckle onbalans

Leeft in het verleden, heimwee.

Vonk is eruit, triestheid.

Blijft doen wat er gevraagd wordt maar niet met normale aandacht en energie.

Onoplettend, niet aanwezig. Blijft te lang in rouwproces.

Gaat geen werkelijke band aan met nieuwe situatie, omgeving, mensen en dieren.

Deze dieren hebben begrip en vriendelijkheid nodig om ze door het rouwproces heen te begeleiden

Haagbeuk - Carpinus betulus - Hornbeam

Onzekerheid / Ken uzelf

In Onbalans

Het 'maandagmorgen' gevoel, talmen, uitstellen, lusteloos voelen, geestelijke moeheid, futloos.

In Balans

Weer op gang komen, energie, neemt initiatief, aanpakken.

Een dier met Hornbeam tekort heeft geen zin om te werken, wandelen of zijn taak te doen. 

Het is verder een enthousiast dier maar als hij aan het werk moet, is hij moe en futloos. Het is geen onwil of aanstellerij, het dier voelt zich ook echt uitgeput. 

Zijn lichaam zegt op dat moment dat de energie op is en het dier reageert daarop.

Maar als je nou iets nieuws doet of in een andere omgeving bent, of iemand anders gaat ermee aan de slag. Dan is er niets meer aan de hand.
Het dier ervaart te weinig afwisseling, een te eenzijdige belasting en raakt in een sleur. Dit wordt ook steeds erger als er niets veranderd.


Kenmerken van een dier met Hornbeam onbalans

 Heeft geen zin behalve in zijn eigen dingen of in dingen die nooit mogen.

Lijkt wel aan jou te liggen, met vreemden is hij wel enthousiast.

Werk of prestatie zorgen voor een lusteloos dier.

Er is fysiek geen oorzaak. Sloft tijdens werk of wandeling, is niet voorwaarts.

Nieuwe omgeving, nieuwe dingen of andere dingen dan anders laten ineens een heel ander dier zien.

Vakantie en afwisseling helpen.


Impatiens

Reuzenbalsemien - Impatiens glandulifera 

Maak contact met anderen / Eenzaamheid

In Onbalans

Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

In Balans

Ontspannen, geduldig, tolerant en zachtmoedig naar anderen.

Dieren met een Impatiens onbalans hebben haast. Ze kunnen niet wachten om te beginnen en willen dan vervolgens ook door, liefst al naar het volgende.

In hun ongeduld kunnen ze geïrriteerd reageren naar anderen als het ze niet snel genoeg gaat. En doordat ze ondertussen al met het volgende bezig zijn, kunnen ze hetgeen ze nu doen afraffelen.

De boog is altijd gespannen bij deze dieren en dat kan op den duur fysieke of mentale problemen geven. Ze kunnen in hun haast zichzelf voorbij lopen en jou daarin verleiden om mee te gaan (bijvoorbeeld in een training). 

Maar uiteindelijk moeten ze tegen zichzelf beschermd worden. Met ontspannende dingen, ondersteuning van de remedie en met een tempo wat reëel is.

Kenmerken van een Impatiens dier

Enthousiast dier wat overal voor in is.

Dier kan niet wachten om te beginnen. 

Wil voortdurend aan iets nieuws beginnen, ook al is het erg leuk wat ze aan het doen zijn.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Geïrriteerd en intolerant als ze vertraagd worden.

Door hun haast kunnen ze dingen afraffelen, ongelukjes hebben of fouten maken.

Geïrriteerd als ze worden gehinderd in hun taak of bezigheid. Schiet zichzelf voorbij, wil te snel. 

Wil in training snel verder terwijl het dier er eigenlijk nog niet klaar voor is.Kan moeilijk ontspannen en tot rust komen.

Gaan al voordat je gezegd hebt wat je van ze verwacht, denken het al te weten. 

Te gehaast eten waardoor spijsverteringsproblemen kunnen ontstaan.

Lariks - Larix Decidua - Larch

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop
 

In Onbalans

Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel.

In Balans

Doorzettingsvermogen, vastberadenheid, zelfvertrouwen.

Dieren met een Larch tekort hebben geen zelfvertrouwen.

Ze vermijden uitdagingen omdat ze toch geloven dat ze toch zullen falen. 

Als ze de uitdaging toch aangaan, geven ze de moed al op na een kleine tegenslag.

Deze dieren hebben niet ervaren wat ze kunnen en daardoor gebrek aan zelfvertrouwen. 

Vaak dieren die door mensen zijn grootgebracht of te vroeg bij hun moeder / nest zijn weggehaald. 

Ze hebben de leerschool van soortgenoten en leeftijdgenoten gemist.

Het kan ook dat een blessure hun zelfvertrouwen wegneemt.
Deze dieren hebben ervaring nodig, oefeningen om te leren wat ze kunnen.


Kenmerken van Larch dieren 

Gaan uitdagingen uit de weg. Mijden dominantere dieren, (drukke) kinderen, vreemden (zie ook Mimulus).

Gebrek aan zelfvertrouwen door blessure of ongeluk. Medelijden maakt het erger en bevestigt zijn onkunde.

Maakt zich het liefst onzichtbaar.

Vriendelijke, vaak fijngevoelige dieren.

Mimulus

Maskerbloem - Mimulus guttatus 

Angst / Zorgen overwinnen

In Onbalans 

Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

In Balans

Meer zelfverzekerd, moed.

Dieren met een Mimulus onbalans zijn bang.

Ze hebben angst voor dingen die benoembaar zijn. Harde geluiden, een gele emmer, een bepaalde hoek, onweer, vuurwerk.... Het zijn over het algemeen wat teruggetrokken, verlegen dieren. Het kan dat ze wat schrikachtig zijn en ze zijn vaak fijnbesnaard.

Een stabiele en betrouwbare omgeving met bewegingsvrijheid is belangrijk voor deze dieren. 

En wanneer ze angstig zijn, niet bevestigen in hun angst en de angst niet ontkennen maar ze erlangs coachen.

Ze steunen en aanmoedigen dat ze er wel langs kunnen, ze laten zien dat ze niet bang hoeven te zijn,  jij bent het tenslotte ook niet, je helpt ze wel. Kleine stapjes vooruit.

Kenmerken van een Mimulus dier

Vaak wat verlegen en teruggetrokken dieren.

Kunnen schrikachtig zijn. Bang voor aanwijsbare dingen (geen vage angsten zoals bij Aspen).

Gevoelige dieren met een dun schilletje. Bij gebrek aan zelfvertrouwen combineren met Larch. 

Wil ergens niet langslopen of in gaan of schrikt en angstig bij bijvoorbeeld harde geluiden.

Mustard

Herik - Sinapis arvensis 

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

In Onbalans 

Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, zwaarmoedig met onduidelijke oorzaak.

In Balans 

Blijmoedig, innerlijke rust en levenslust.

Deze remedie heb ik volgens mij nog niet eerder gebruikt bij een dier. 

Een mustard onbalans zorgt voor 'aanvallen' van melancholie. En de oorzaak hiervoor kan onduidelijk zijn.

Alsof je in een donkere wolk bent gehuld waardoor je het licht niet meer ziet en de levensvreugde niet meer ervaart. 

Deze wolk gaat ook vanzelf weer weg. Het is dus tijdelijk en niet een aanhoudende depressie. Wanneer het een steeds terugkerend iets wordt, kan Mustard worden ingezet.

Kenmerken van een Mustard onbalans

Afwisseling van melancholisch en normaal gedrag zonder aanwijsbare oorzaak (fysiek of mentaal).

Oak 

Zomereik - Quercus Robur 


Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop


In Onbalans

Groots plichtsgevoel, tegen beter weten in (koppig) niet willen ophouden.

In Balans

Geduldig en soepel omgaan met tijd en krachten, jezelf rust gunnen.

Oak dieren zijn sterke karakters met een enorm uithoudingsvermogen. 

Het zijn natuurlijke leiders die oplossingen vinden in moeilijke situaties. Ze hebben een groot plichtsgevoel en blijven doorgaan. Ze lijken onvermoeibaar en daar zit de valkuil. Dat zijn ze namelijk niet.

Dieren met een Oak onbalans blijven doorgaan, ook al zegt hun lijf ho.

Ze laten hun vermoeidheid niet zien en ook bij ziekte proberen ze nog gewoon door te gaan.

Deze dieren gaan over hun grenzen en hebben hulp nodig. 

Als ze vermoeidheid en uitputting gaan tonen zijn ze namelijk al een eind over hun grens. Met de Oak remedie kun je ze helpen om hun grenzen te gaan voelen en te stoppen voordat ze instorten. Wees daarnaast zuinig op je Oak-dier en houd hem goed in de gaten. 

Kenmerken van Oak dieren 

Enorm uithoudingsvermogen. Doorzetters.

Gaan te lang door en bezwijken uiteindelijk onder de druk.

Ze zijn meer volhardend dan levendig. Sterke, betrouwbare en onverstoorbare dieren waarvan hun gezondheid plotseling te wensen overlaat.

Natuurlijke leiders. Zijn geen doetjes. Sterke, moedige karakters.

Geven niet toe aan vermoeidheid en blijven doorworstelen, ook als het niet meer kan. Laten niet of pas heel laat merken dat ze op zijn. 

Het zijn samenwerkers op basis van respect en vertrouwen

Olive
Olijf - Olea europaea 

 

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu


In Onbalans

Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

In Balans

Gemoedsrust, energie weer opgeladen.

Dieren met een Olive onbalans zijn ernstig vermoeid. 

Ze zijn zo moe dat ze hun eten soms laten staan en veel meer als normaal slapen en rusten.

Deze diepe vermoeidheid kan ontstaan zijn door een extreme fysieke of mentale inspanning, dracht- en of zoogperiode of door langdurige ziekte.
De Hornbeam is vooraf aan de inspanning al moe, de Olive erna.


Kenmerken van Olive tekort

Diepe vermoeidheid / uitputting.Slechte eetlust, eten en de spijsvertering kosten teveel energie op dat moment.

Geen speelsheid of vreugde.

Wil alleen maar slapen en rusten.

Pine - Grove Den - Pinus Sylvestris 

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Schuldgevoel, wroeging, zich voor alles verantwoordelijk voelen en gevoel van tekort schieten.

In balans

Evenwicht en levensvreugde, jezelf en je fouten aanvaarden zonder zelfverwijt.

Een Pine dier is niet makkelijk te herkennen. 

Vooral honden worden nogal eens als schuldig bestempelt omdat ze duiken en 'schuldig gedrag' laten zien als er iets stouts is gebeurd en er wordt iets van gezegd. 

Maar dit is vaak normaal stress gedrag, vermijdend gedrag en angst wat wordt getoond. De hond heeft dan gewoon stress van de sfeer, de irritatie en boze bui van de eigenaar. Dat hoeft niets te zeggen over schuldig zijn of niet.

Pine dieren lijken ook op Larch dieren met het verschil dat een pine dier wel een uitdaging aandurft te gaan en ergens op af durft te stappen.

Daarnaast zal een larch dier in elkaar krimpen van angst bij een ferme correctie en een pine dier doet dat niet. Die zal het meer gelaten ondergaan.

Pine dieren voelen zich verantwoordelijk voor alles en trekken zich alles aan. Ook als ze iets niet hebben gedaan voelen ze zich nog steeds verantwoordelijk.

 

Kenmerken van Pine dieren

Ze vonken niet, er is geen levensvreugde. Ze proberen niet op te vallen (net als Larch). 

Komen niet in verzet, ook niet bij onterechte straf. Laat zich juist makkelijk straffen ('het is vast terecht').

Trekt zich alles aan wat er mis gaat en raakt erdoor van slag. Een nare sfeer kan deze dieren al van slag maken, ook al heeft het niets met hun te maken. 

Dringen zich nooit op, vragen niet om aandacht. Zijn niet kruipend of slaafs. Lijken zich te verontschuldigen voor het feit dat ze bestaan. Stellen hoge eisen aan zichzelf. 

Voelt zich ook verantwoordelijk voor fouten van anderen.

𝗥𝗲𝗱 𝗖𝗵𝗲𝘀𝘁𝗻𝘂𝘁 𝗥𝗼𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗸𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻𝗷𝗲 - 𝗔𝗲𝘀𝗰𝘂𝗹𝘂𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗲𝗮

 

Angst / Zorgen overwinnen

In Onbalans

Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen (met name voor dierbaren).

In Balans

Vertrouwen in de ervaring en het oordeel van anderen, ontspanning.

Red Chestnut wordt meestal ingezet als symptoom remedie en niet als karakter remedie. Dit omdat het tekort vaak tijdelijk is. Als karakter komt het vaker voor bij honden en dan met name bij de herders.
Bij een Red Chestnut onbalans is het dier overbezorgd dat er iets gebeurt met (een) dierbare(n).

Het liefst houdt hij deze dierbare(n) de hele dag in de gaten om te bewaken dat alles goed gaat.

Het dier kan bezitterig gedrag vertonen en de dierbare(n) te weinig ruimte geven om vrij te bewegen. Een flink red chestnut tekort kan zelfs zorgen dat het dier snauwerig en agressief wordt in zijn beschermende rol.

Het afgescheiden zijn van zijn dierbare(n) geeft angst en stress. Langdurige stress kan gezondheidsproblemen geven. Het dier kan vaak niet alleen zijn en dit wordt vaak gezien als verlatingsangst.

Een Red Chestnut tekort kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de scheiding van een dierbare niet goed is verwerkt en pijnlijk is. Er kan dan overdreven hechting ontstaan aan de vervanger.


Kenmerken van een Red Chestnut dier

Na afgescheiden te zijn van de dierbare(n) is het weerzien enorm enthousiast.
Het dier verliest de dierbare(n) niet uit het oog als dit mogelijk is.

Verlatingsangst gedrag.

Heeft een beperkt groepje mensen/dieren waar hij zich aan geeft. Voor meer is geen ruimte. Het is dus geen allemansvriend.

Afgescheiden zijn geeft enorme stress en angst. De focus en het wachten op de dierbare(n) is ongezond en verkrampt het dier.

Deze dieren kunnen vaak niet alleen zijn. Het zijn vaak alfa dieren.De bezorgdheid geeft concentratieproblemen omdat het afleidt van andere dingen.

Bezitterig gedrag. 

Hond die gezin bijeen wil houden en nerveus of soms agressief wordt als dat niet dreigt te lukken. Moederdier wat jongen niet voldoende ruimte geeft om normaal te ontwikkelen.


Zonneroosje - Helianthemum nummularium- Rock Rose

Angst / Zorgen overwinnen


In Onbalans

Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

In Balans

Zelfverloochening, moed.De Rock Rose is een echte eerste hulp remedie die voornamelijk in acute situaties wordt ingezet. Je kunt deze inzetten bij paniek, hevige schrik, ongelukken of plotselinge ziekte.

Het kan lastig zijn te bepalen waneer de Mimulus en wanneer de Rock Rose in te zetten. De Rock rose is echt bij intense angst. Waarbij het dier in paniek is, verstijft van angst, helemaal wild wordt of wanhopig probeert te ontsnappen. Een dier in paniek kan ook aanvallen (zie ook Cherry Plum).


Kenmerken voor de Rock Rose remedie

Plotseling overvallen door panische angst.Verstijven, wanhopig vluchten, aanvallen, wild worden van angst.Herstel na schrik gaat langzaam.Schrikkerige, paniekerige dieren.Na een heftige situatie is het verstandig om een tijdje de Star of Bethlehem te geven.

De Rock Rose is onderdeel van de Rescue remedie.

WaterRock WaterBronwater - Rock Water

Perfectionistische dieren.

In Onbalans

Hard voor zichzelf, vol met principes, perfectionistisch.

In Balans

Soepel van geest, jezelf aanvaarden om van het leven te genieten.

Dieren met een Rock Water onbalans zijn niet vriendelijk en hartelijk. Ze zijn druk met hun plichten en ernstig serieus. Deze dieren zullen jou een foutje kwalijk nemen en je erop afwijzen, je terecht wijzen of je 'vertellen' hoe het wel moet. Tijd om te spelen en genieten hebben ze niet, ze zijn te druk met nuttig zijn en hun perfecties nastreven. Ze zijn erg hard voor zichzelf.
De Rock water remedie zal bij deze dieren mentale en emotionele flexibiliteit stimuleren. Daarnaast hebben ze een ervaren mens nodig dat goed bij zichzelf kan blijven en het doorzettingsvermogen heeft om het, de rots om het hart, van dit dier, vriendelijk af te breken.

 

Kenmerken van Rock Water dieren

Gehecht aan dagelijkse structuur.  Verwarring door verandering. 

Lijden om hun perfectie na te streven. Zetten krampachtig hun gewoontes door ook tijdens ziekte of met bijvoorbeeld slecht weer. 

Star, serieus, wat hoogmoedige houding. Moeilijk contact mee te maken. 

Stoten je eerder af dan dat ze je toelaten. Hun hart is verhard.Zijn eenzaam en hebben ontspanning, liefde en aandacht nodig. Maar kunnen het niet toelaten.

Dieren die jou erop wijzen hoe laat het is (etenstijd, wandeltijd etc.)Scleranthus-Hardbloem - Scleranthus Annuus 

 

Onzekerheid / Ken uzelf

In Onbalans

Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid, onzekerheid, blijven wikken en wegen.

In Balans

Besluitvaardigheid en evenwicht, koelbloedig kunnen kiezen en handelen.

Het Scleranthus dier geeft een wisselvallig beeld. En dat wisselvallige kan op alle vlakken voorkomen, wil iets graag / wil het niet eten, ontlastig vast / dun, vrolijk / tobberig en ga zo maar door.

Het zijn meestal intelligente dieren maar in een Scleranthus onbalans kunnen ze niet kiezen en blijven ze wikken en wegen. Ze blijven besluiteloos. Soms lijken ze wat dom daardoor.

Fysiek kan de remedie ondersteuning bieden bij duizeligheid, aandoeningen aan evenwichtsorganen, wagenziekte (reisziekte). Wel de dierenarts laten checken bij klachten.

Kenmerken van een Scleranthus dier

Vaak rustige dieren, ze zijn niet opdringerig of vragen niet constant om bevestiging.
Rusteloos en wisselvallig in hun gedrag.
Lopen heen en weer en kunnen maar niet besluiten waar ze gaan liggen rusten.
Als jij niet duidelijk bent in wat je van ze vraagt, kunnen ze 'bevriezen'. Ze weten dan niet wat je bedoelt en proberen ook geen optie uit omdat ze niet kunnen besluiten welke optie.
Kunnen niet kiezen / besluiten.
Moeite concentratie vast te houden.
Je helpt dit dier door keuzes te beperken en ze voor hem te maken tot hij weer in balans is.

Star of Bethlehem-Vogelmelk - Ornithogalum umbellatum - Star of Bethlehem

 

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Verdriet, rouw, schok, vervelende ervaring, onverwacht nare gebeurtenis, trauma.

In Balans

Verzachter voor lichaam en geest bij spanning, verdriet en schok. Trauma verwerking.

Star of bethlehem is geen type remedie. Het is dus niet echt een karakter. Dieren die behoefte hebben aan Star of bethlehem zijn trieste en getraumatiseerde dieren. Denk dan aan asieldieren, mishandelde en verwaarloosde dieren. En ook dieren die zijn gescheiden van een dierbare en daar niet goed overheen komen (combinatie met Honeysuckle). 

Kenmerken voor een Star of Bethlehem behoefte

Kan verlies van dierbare niet verwerken.
Karakter of gedragsverandering na schok of vervelende gebeurtenis.
Bij en na een ongeluk.
Mishandeling en verwaarlozing.
Maken trieste indruk.
Kunnen zich niet goed voor je openen, al willen / proberen ze dat wel.
Angstig door een ongeluk / vechtpartij / operatie / dierenartsbezoek. (ook Mimulus)
Moeite met concentreren.
Deze remedie is onderdeel van de Bach Rescue remedie

Sweet Chestnut-Sweet ChestnutTamme kastanje - Castanea Sativa - Sweet


Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Moedeloos, het gevoel hebben aan de rand van de afgrond te staan.

In Balans

Nieuw inzicht, met open geest voor licht, geloof en vertrouwen.

Deze remedie komt als type remedie niet voor bij dieren, als symptoom remedie kunnen we hem inzetten bij zeer ernstig verwaarloosde dieren.

Het is een remedie die we inzetten bij mensen die hun absolute dieptepunt hebben bereikt en de moed hebben opgegeven. Die het gevoel hebben het uiterste te hebben bereikt in hun geestelijke en fysieke uithoudingsvermogen en echt geen licht of hoop meer zien. Het gaat om zo'n intens verdriet.


Bij dieren is vaak de Gorse of gentian voldoende en komt het niet snel tot deze remedie.
Dieren die Sweet Chestnut nodig hebben, hebben de moed opgegeven, geen hoop meer, geen vooruitzicht meer. 

Wanneer deze dieren niet worden geholpen zullen ze sterven.

Kenmerken voor een Sweet Chestnut dier 

Reageert niet meer op zijn omgeving. Staat of ligt in zichzelf gekeerd.  

Dier is een hoop, trieste ellende. Dier heeft zo'n diep en intenst verdriet dat het er niet meer uitkomt, voelt alsof het hem breekt.

Vaak ernstig verwaarloosd (mentaal en/of geestelijk), gebrek aan licht, frisse lucht, sociale contacten, liefde, aandacht en bewegingsvrijheid.

Vervain

IJzerhard - Verbena Officinalis - Vervain

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Overenthousiast, koppig en opstandig tegen onrecht, innerlijk onrustig.

In Balans

Gematigde, soepele open geest, meer 'zijn' dan 'doen'.

Dieren met een Vervain onbalans zijn niet de makkelijkste dieren om mee te leven en werken. Als zij eenmaal iets in hun kop hebben is hun focus daar. Ze zijn keiharde werkers maar als ze het niet met je eens zijn kunnen ze ook tegen je werken.

Deze dieren zijn wilskrachtig, fanatiek, overenthousiast en vaak hyperactief. Ze kunnen opvliegend zijn als hen onrecht wordt aangedaan en dit lang onthouden.

Deze dieren kunnen heel moeilijk ontspannen en hun focus of doel loslaten wat uiteindelijk overspanning en uitputting veroorzaakt.

Kenmerken van een Vervain dier 

Overenthousiast, uitbundig en hyperactief.

Wilskrachtig en moedig.

Harde werkers.

Fanatiek en onbuigzaam / koppig.

Opvliegend en niet vergevingsgezind bij onrecht.

Vasthoudend en gefixeerd als ze eenmaal iets in hun kop hebben.

Kunnen moeilijk loslaten en ontspannen.

Gaan ook door als ze niet fit meer zijn of ziek zijn (ook Oak).

Vine
Wijnstok - Vitis Vinifera - Vine

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Autoritair, halsstarrig, ambitieus, dominant, onbuigzaam.

In Balans

Met eerbied voor anderen, wijze en begripvolle autoriteit.

Vine dieren zijn uitmuntende leiders, tenminste als ze in balans zijn. Wanneer ze uit balans zijn slaat dit om naar dominante, overheersende dieren die hun wil afdwingen. Ze kunnen aanvallen zonder oorzaak, intimiderend zijn naar hun omgeving en fysiek bedreigend.

Het Beech dier kan ook aanvallen maar doet dit vanuit irritatie, het Vine dier vanuit het doordrijven van zijn wil.

Vine dieren in onbalans hebben hele duidelijke grenzen nodig. Hard straffen heeft geen zin en kan zelfs een gevecht opleveren.

Kenmerken van een Vine dier

Dominant.
Zelfverzekerd.
Kritisch naar iedereen.
Aanvallen zonder aanleiding, pesten.
Wil doordrijven en afdwingen.
Intimiderend en fysiek bedreigend.
In balans geweldige leiders zonder dwang en overheersing.

Walnut

Walnoot - Juglans regia - Walnut

Blijf bij uzelf / Overgevoeligheid voor invloeden en ideeen

In Onbalans

Onzeker en behoefte aan bescherming vooral bij grote veranderingen.

In balans

Bevorderd standvastigheid, onafhankelijkheid, beslissingsvermogen. Vergroot eigenwaarde en aanpassingsvermogen.

De Walnut remedie helpt oude banden en patronen te verbreken en aan te passen aan nieuwe situaties of een nieuwe levensfase. Het helpt standvastig te zijn en niet te laten afleiden door omgevingsinvloeden.

Deze remedie komt van pas bij alle mogelijke interne of externe veranderingsprocessen in het leven van onze dieren. Dat kan een verhuizing zijn, overplaatsing naar een ander thuis (combinatie met honeysuckle en Star of Bethlehem), als een dier jongen krijgt of de jongen het nest verlaten, puberteit, nieuwe huisgenoot etc.

Ook bij gevoelige dieren die bescherming nodig hebben tegen teveel prikkels, invloeden en stemmingen van buitenaf of moeilijk onder de invloed van een dominanter dier kunnen uitkomen.

Kenmerken voor de Walnut remedie

Ter ondersteuning bij alle soorten veranderingen.

Bij gevoelige dieren die bescherming nodig hebben tegen invloeden / prikkels van buitenaf.

Bij dieren die niet goed integreren in een nieuwe situatie en hulp nodig hebben om zich aan te passen.

Bij dieren die zich niet goed kunnen onttrekken aan de invloed van een dominant dier (zie ook Centaury).

Bij herplaatsingen in combinatie met Star of Bethlehem en Honeysuckle

𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭
Waterviolier - Hottonia palustris - Water Violet


Maak contact met anderen / Eenzaamheid

In Onbalans

Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis, koel.

In Balans

Open en gedienstig voor anderen, spontaan, contactvaardig.

Water Violet dieren zijn statige, rustige dieren, ze bewegen zich kalm en beheerst. Ze zijn vriendelijk en bemoeien zich niet met anderen. Ze houden er ook niet van als iemand zich met hen bemoeid. Ze zijn graag op zichzelf en geen allemansvriendjes. Ze gaan hun eigen weg.

Deze dieren zijn werkwillig maar kunnen een afstandelijke en wat neerbuigende houding hebben. "Ze weten het allemaal en willen het jou wel leren".

In onbalans trekken ze een muur op tussen zichzelf en de buitenwereld. Ze trekken zich terug en sluiten zich af. Zeker als je 'te dichtbij' komt. Het lukt ze dan niet meer om uit hun isolement te komen en weer contact te leggen. Hierdoor zullen ze vereenzamen. 

Kenmerken voor de Water Violet remedie

Vaak gracieuze en koninklijke houding.
Gereserveerd.
Nooit uitbundig maar in onbalans echt afstandelijk en gereserveerd.
Houdt niet van wild stoeien of uitgebreid knuffelen.
Bewegen kalm en beheerst.
Vriendelijk.
Gaan hun eigen weg, zijn graag alleen.
Houden niet van bemoeienis.
Superior gedrag.
Zelfverzekerd, bekwaam en onafhankelijk.
Het terugtrekken is niet vanuit angst.
Houden van rust.


Wilg - Bindwilg - Salix vitellina - Willow 
 

In Onbalans

Wrok en verbittering om gevoel van onrecht, zelfbeklag.

In Balans

Optimisme en levenslust om eigen lot in handen te nemen.

De Willow remedie is een remedie die we niet veel zien bij dieren. De 'slachtofferrol' haal ik er bij een dier niet snel uit. Bij hun mensen komt hij een stuk vaker voor.
De willow wordt ingezet wanneer iemand tegenslagen heeft gehad en vindt dat hij dit niet verdiend heeft. Het Willow type heeft een sombere kijk op het leven en ervaart de schuld daarvan altijd buiten zichzelf. Het resultaat is een verbitterd, klagend en mopperend persoon, vol zelfmedelijden, wrok en ontevredenheid.

 

Kenmerken voor een negatieve Willow toestand

Vinden het leven onrechtvaardig en zijn ontevreden.Hebben zelfmedelijden.Doen weinig moeite meer en hebben weinig interesse in dingen die hen voorheen vreugde brachten.Inwendig kwaad dat het leven hen slecht behandeld.Mopperen, knorren, chagrijnig, zuchten.Mokt uitgebreid na bijvoorbeeld een standje.Reageert zich niet af op een ander maar trekt zich terug en gaat alleen staan mokken.Heeft nergens zin in.Kan lang boos blijven om niets.Weinig respons op de omgeving.Gebrek aan enthousiasme.Beledigd stilzwijgenWeigeren te reageren op een vriendelijke toenaderingspoging (als in mok-stand) Je moet echt je best doen!!

 

Ga eens onder een wilg zitten en ervaar de energie van deze geweldige krachtige boom.Tevens zijn de takken een heel fijn en goed kauwmateriaal voor uw hond.

White Chestnut
Witte Paardekastanje - Aesculus hippocastanum 

 

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

In Onbalans

Aanhoudende zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, onverwerkte conflicten.

In Balans

Ontspannen, concentratievermogen, geestelijke rust, leven in het heden.

Dieren met een White Chestnut onbalans hebben geen rust in hun kop. Ze blijven steeds met hetzelfde bezig. Onderzoeken het opnieuw en kunnen het niet loslaten.

Het kan een ervaring zijn die ze bezig blijft houden. Zo erg dat ze zich niet kunnen concentreren en niet goed luisteren. Van rustige momenten kunnen ze niet genieten omdat ze zich niet kunnen ontspannen. Uiteindelijk putten ze zichzelf uit. Deze dieren zijn duidelijk niet gelukkig.


Bij fysieke onrust zie impatiens of vervain.

Bij dromerige afwezigheid zie Clematis (White Chestnut is een gekwelde afwezigheid).

Kenmerken voor White Chestnut remedie

Vermoeid en rusteloos tegelijk.
Ongelukkig en gekweld.
Afwezig, luistert slecht (is geen onwil maar is er niet bij).
Rusteloos in slaap of slapeloosheid.
Kan ervaring of gedachte niet loslaten, blijft ermee bezig.
Iets zit dit dier dwars.
Concentratie problemen, aandacht is bezet.

Wild Oat
Ruwe Dravik - Bromus ramosus -

Onzekerheid / Ken uzelf

In Onbalans

Twijfel bij te volgen levensweg, willen graag alles tegelijk aanpakken, 

 

In Balans

Helpt richting geven aan iemand levensbestemming, doelgerichte ambitie, bevestiging van roeping, talent en levensdoel.

Deze remedie is heel lastig te typeren bij een dier. Het gaat namelijk over de roeping in je leven, iets zinvols willen bijdragen en alles uit het leven halen wat erin zit. Maar vervolgens geen richting hebben wat je nu eigenlijk wilt. Dat kan leiden tot ontevredenheid. 

En hoe ga je bepalen of dit bij jouw dier aan de orde is... Een reading kan daarbij behulpzaam zijn.

Kenmerken voor de Wild Oat remedie

In te zetten bij dieren die een taak of bezigheid hadden en die om een of andere reden niet meer kunnen uitvoeren.


Als ze daarna doelloos zijn en hun draai niet meer kunnen vinden kun je de White Chestnut combineren met Walnut.

Dieren die doelloos zijn en ontevreden.
Veelzijdige dieren die veel leuk vinden en kunnen maar niet werkelijk ergens voor gaan. 

Kan frustrerend zijn voor de mens die de potentie ziet en het er niet uit krijgt.

Kunnen niet op 1 ding focussen, vinden van alles leuk.
Steeds dezelfde dingen herhalen leidt tot verveling (kan ook Hornbeam zijn).

Hondsroos - Rosa canina - 

Wild Rose

Leef bij de dag / Onvoldoende interesse in het hier en nu

 

In Onbalans

Gebrek aan vitaliteit, passiviteit, lusteloosheid, apathie.

In Balans

Doelgericht, ambitieus, innerlijke motivatie, enthousiasme.

Dieren in een negatieve Wild Rose toestand zijn ogenschijnlijk tevreden. Ze protesteren niet, zijn trouw en toegewijd en werken braaf mee. Ze nemen alles zoals het is. Als je echter goed kijkt of je dier hebt zien veranderen weet je dat het niet klopt. Het dier sprankelt niet, er is geen vonk meer. Geen hoogte en diepte punten. 

Geen levensvreugde. In extreme toestand is het dier apathisch en heeft het geen interesse meer voor de omgeving. 

Een dier uit een negatieve Wild Rose toestand halen kost tijd.

De remedie maakt de innerlijke motivatie wakker daarnaast het dier stap voor stap prikkelen met leuke dingen. 

Niet overdrijven en niet te lang doorgaan.


Kenmerken van een Wild Rose dier

Trouwe dieren, goedzak die alles over zich heen laat komen en niet snel protesteert.
Ze doen geen moeite om dingen te verbeteren of om vreugde te vinden.

Ze hebben zich zonder klagen overgegeven en laten het leven voorbij gaan.

Geen belangstelling voor hun omgeving.
Apathisch.

Fysiek gezond maar geen motivatie en energie.

Uitgeblust.

Leggen zich neer bij alles wat hen overkomt.
Lijkt tevreden maar het is geen tevredenheid maar berusting.