Privacy & Cookies

 

Uw hond natuurlijk in balans, gevestigd op onderstaand adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens:
Uw hond natuurlijk in balans 

Bergkristaldijk 41 4706DT Roosendaal 

+31(0)637425412

daniellesoeterboek@gmail.com

persoonsgegevens die ik verwerk: 

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten die ik aanbied. Het kan dat je jouw gegevens aan me hebt verstrekt omdat je een bestelling hebt gedaan of omdat je een consult hebt aangevraagd.

Bestelling
Voor het uitvoeren van een bestelling heb ik je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Daarnaast ontvang ik ook je bankgegevens als je een betaling doet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Uw hond natuurlijk in balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Aanvullende gegevens over jou en/of je dier die je ons geeft in een consult.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daniellesoeterboek@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw hond natuurlijk in balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van terugkoppeling consult.
 • Een klantaccount voor de webwinkel. (Nog niet online)

De grondslag hiervoor is: Toestemming (Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovenstaande specifieke doeleinden).

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verwerken van jouw betaling of het doen van een terugbetaling.

De grondslag hiervoor is: Overeenkomst (De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen).

 • uw hond natuurlijk in balans verwerkt ook persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn eventuele belastingaangifte.
 • De grondslag hiervoor is: Wettelijke verplichting: (De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke (mij dus) rust.
 • Persoonsgegevens die ik verwerk

  Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten die ik aanbied. Het kan dat je jouw gegevens aan me hebt verstrekt omdat je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen. het kan ook dat je een bestelling hebt gedaan in de webwinkel of dat je een consult hebt aangevraagd.

  Bestelling

  Voor het uitvoeren van een bestelling heb ik je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Daarnaast ontvang ik ook je bankgegevens als je een betaling doet.


  Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

  Uw hond natuurlijk in balans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van uw hond natuurlijk in balans) tussen zit. Wij maken geen gebruik van profilering.


  Hoe lang we alle gegevens bewaren

  Uw hond  natuurlijk in balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  Verwerken bestelling / klantaccount
  Onderstaande gegevens worden door jou aan ons verstrekt om je bestelling te kunnen verwerken. Wanneer je geen account aanmaakt, zullen deze gegevens aan het einde van het lopende jaar worden verwijderd uit de webshop. Een kopie van de bestelling wordt opgenomen in de financiële administratie en de wettelijke bewaartermijn daarvan is 7 jaar.

  Wanneer je wel een account aanmaakt staan deze gegevens opgeslagen in de database van de webshop. Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je bestelgeschiedenis. Deze gegevens blijven bewaard tot je zelf besluit het account te (laten) verwijderen. 

  Bankrekeningnummer
  Je bankrekeningnummer staat opgeslagen in de beveiligde Ideal / bankomgeving. Deze gegevens worden verwerkt in de financiële administratie waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Uw hond natuurlijk in balans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uw hond natuurlijk balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Uw hond natuurlijk in balans gebruikt functionele en analytische cookies en trackingcookies.


  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Uw hond natuurlijk in balans gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en dat je een bestelling kunt plaatsen in de webwinkel. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies van Facebook, Smart Look en Google.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Voordat je je gaat afmelden voor de cookies, dien je te weten dat het de werking van de website kan verstoren. Toch afmelden? Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

   https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uw hond natuurlijk in balans.

  Je het ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daniellesoeterboek@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Klacht m.b.t. Privacy.

  Klacht m.b.t Privacy

  Heb je een klacht over hoe ik met jouw privacy omga? Ik hoor graag wat er aan de hand is zodat ik het probleem kan oplossen. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen
Uw hond natuurlijk in balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via daniellesoeterboek@gmail.com