Dr. Schüssler Biochemische Celzouten


"Het binnenste van een mens openbaart zich aan de buitenkant" Johann Goethe

Wat zijn Celzouten

Celzouten zijn lichaamseigen mineralen.

Dr. W.H. Schüssler (1821 -1898) homeopathisch arts en biochemicus is de grondlegger van de celzouttherapie die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Hij ontdekte dat veel lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren en wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnenin de cel.


Dr. Schüssler
Dr. Schüssler
Mineralen zijn belangrijke componenten voor de gezondheid. Zonder de hulp van mineralen kunnen bijvoorbeeld vitaminen niet functioneren in ons lichaam. Mineralen (ijzer) transporteren zuurstof door ons lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding.

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Het heeft niets met keukenzout te maken, het zijn tot op microniveau verkleinde mineralen.


De werking van minerale celzouten

Gezondheid valt of staat met een goede celstofwisseling.

Een cel moet voedings- en bouwstoffen uit het bloed op kunnen nemen en verbrandingsstoffen aan het bloed kunnen afgeven. Een verstoring in deze celstofwisseling is de oorzaak van veel gezondheidsklachten of ziektes.

Het probleem is niet dat we met een afwisselende voeding niet genoeg binnen zouden krijgen, maar dat de cellen door overbelasting niet meer voldoende op kunnen nemen.

Vormen van overbelasting kunnen zijn:

Materieel: Door verkeerde voeding, door overbemesting bevat ons voedsel minder mineralen, bestrijdingsmiddelen en chemische toevoegingen belasten ons organisme.

Verzuring: Welvaartsverschijnselen ook wel civilisatose genoemd.


Energetisch: Door elektromagnetische straling, operaties, leefomgevingsfactoren.


Mentaal: De hersenen werken op celstofwisselingsprocessen: stress, verstoring van het dag- en nachtritme.


Ook wordt naar andere factoren gekeken zoals ziektebeeld en ziektegeschiedenis, erfelijke factoren en leefomstandigheden. Met zo'n analyse kan men gericht het lichaam ondersteunen. Er wordt gewerkt aan de oorzaken niet aan het oplossen van symptomen.

Gebruik 

Er kan zich geen contra-indicatie voordoen bij de celzouttherapie en het gebruik van de originele celzouten, zoals soms bij de homeopathie het geval is,  waar klachten eerst kunnen verergeren, alvorens af te nemen. Al na korte inname zal er verbetering plaatsvinden hetzij fysiek, emotioneel of op mentaalvlak. Meestal zal het voor langere tijd gebruikt dienen te worden totdat de tekorten zijn aangevuld en om aan het herstel van de "lange duur" celzoutreserves te werken.

Men ziet de verbetering in de celstofwisseling aan veranderingen in het gezicht.De huidstructuur en huidskleur verandert, rimpels en littekens verminderen. Daarnaast ervaart men een algeheel gevoel van welbevinden.

Omdat celzouten de celstofwisseling reguleren en het lichaam zich hersteld op celniveau nemen de gezondheidsklachten af. De cellen zijn weer in staat om voldoende voedingsmiddelen op te nemen. Daarom is volwaardige en gevarieerde voeding altijd de eerste stap tot gezondheid.

Voor kinderen is deze therapie ideaal omdat er geen bijwerkingen plaatsvinden. Als ze in de groei zijn, na ziekte, bij wisselende jaargetijden, als er soms teveel van ze wordt geëist, is celzouttherapie een prachtige manier om ze hierbij te ondersteunen. 

Via de link hieronder kunt u de celzouten bestellen. 

Voor een passend advies/diagnose help ik u graag verder.🌿